Tilføj interessante firmaer og personer til lister, og få automatisk besked omkring ændringer!
Du kan f.eks. eksportere lister til Excel eller overvåge dem for at følge med i de seneste ændringer og nyheder. 

I denne guide kan du læse mere om, hvordan du:

 • Tilføjer et enkelt firma eller en person til en liste og sletter det fra listen igen
 • Tilføjer et firma eller en person til flere lister 

Du kan også arbejde med flere firmaer eller personer ad gangen ved at:

 • Importere firmaer fra en Excel-fil til en liste
 • Flytte firmaer eller personer fra en liste til en anden
 • Gemme firmaer eller personer fra en målgruppesøgning på en liste

Bonus: Du har også mulighed for automatisk at få tilføjet nye firmaer til en liste, når de passer på dine kriterier for listen. Læs mere om det her.

 

Tilføj et enkelt firma eller en person til en liste

Du føjer et firma eller en person til en liste ved at:

 1. Søge firmaet eller personen frem via søgefeltet
 2. Når du er inde på firmaet eller personen, klikker du på knappen ‘Gem’ øverst i højre hjørne
 3. Vælg derefter den af dine eksisterende lister, som firmaet eller personen skal gemmes på 

Har du ikke allerede en liste, som firmaet eller personen passer til, kan du følge guiden her for at oprette en ny liste.

Ønsker du senere at fjerne firmaet eller personen fra listen, skal du blot søge firmaet eller personen frem via søgefeltet øverst på siden igen og klikke på knappen 'Gemt' øverst i højre hjørne. 

Hvis du har en liste i Excel, er det også muligt at uploade denne til en liste i Lassos portal. Bemærk at arket skal indeholde en kolonne med CVR-numre (otte sammenhængende cifre) med overskriften 'cvr' eller 'CVR'. Der må gerne være anden data i arket.

 

Tilføj et firma eller en person til flere forskellige lister

Du og alle andre brugere i din organisation kan tilføje et firma eller en person til lige så mange lister, som I har behov for.

Der er mange sammensætningsmuligheder for listerne. Du kan eksempelvis oprette leadlister, kundelister, lave netværksoverblik og overvåge bestemte grupper af firmaer eller personer.

Nogle gange vil en person eller et firma passe ind i forskellige lister. Derfor er der ikke nogen grænse for, hvor mange lister et firma eller en person kan tilføjes til. Vi anbefaler dog, at du holder dine lister så opdaterede som muligt. Fjern firmaer og personer fra lister, hvis de ikke længere er relevante for det enkelte overblik eller den enkelte overvågning, og slet lister, der ikke længere er i brug. Så bevarer du det bedste overblik.

 

Du kan altid få overblik over de lister, et firma eller en person er gemt på, ved at:

 1. Søge firmaet eller personen frem i søgebaren. I søgeresultatet, der kommer frem til højre, hvor du kan se listernes navne i ved at klikke på 'liste' genvejen. 
  Genvejene kan redigeres ved at klikke på 'genvej' i højre side, når du har fremsøgt et firma.

 

Du kan også få overblikket over lister samt tilføje og fjerne firmaet fra lister på følgende måde:

 1. Søg firmaet frem
 2. Klik på firmaet
 3. Klik på 'Gemt' i højre hjørne af skærmen

I vinduet, der åbner på skærmen, kan du se de lister, firmaet er gemt på. Her har du også mulighed for at tilføje eller fjerne firmaet fra de forskellige lister.

De lister, du kan se, er de lister, du selv har oprettet, eller lister delt af en anden bruger i din organisation.
Du kan ikke se, om en anden bruger har tilføjet firmaet til en liste, der ikke er delt.

 

Importer firmaer ved hjælp af en fil med CVR-numre

Du kan uploade en liste af firmaer fra et Excel-ark eller lignende. Her skal du være opmærksom på, at Excel-arket som minimum skal indeholde en kolonne, der er navngivet ‘CVR’, og at denne kolonne kun må indeholde CVR-numre.


Du uploader din liste ved at:

 1. Finde overskriften 'Firmaer' i venstre menu og klikke på ‘Opret ny liste’
 2. Navngiv den nye liste
 3. Tryk på knappen ‘Importer firmaer’ øverst i højre side
 4. Upload din Excel-fil

Du kan til enhver tid omdøbe, slette eller tilføje firmaer til dine lister.

Flyt flere firmaer fra en liste til en anden

Har du brug for at flytte firmer eller personer over på en anden liste, kan du gøre det på to måder.

Vil du gerne tilføje dem enkeltvis, følger du guiden længere oppe, der viser hvordan du tilføjer et firma eller en person til en liste. Du kan også slette firmaet eller personen fra en liste med hjælp fra denne guide. 

Ønsker du at flytte flere firmaer eller personer på samme tid, skal du gøre følgende:

 1. Find oversigten over firmaer eller personer på din liste midt på siden.
 2. Marker de personer eller firmaer, du ønsker at tilføje til en anden liste ved at klikke i boksen til venstre for deres navne 
 3. Når du har markeret alle dem, du ønsker at tilføje til en anden liste, klikker du på 'rediger' øverst til højre på siden
 4. Klik nu på 'tilføj til lister'
 5. Vælg de lister, som de valgte firmaer eller personer skal tilføjes
 6. Klik på "Gem ændringer"