Indhold:

Se hændelseshistorik for en overvågning

Hvis du har brug for at se, hvad der er sket af hændelser i en overvågning, kan du finde ud af det via Overvågning i Lasso.

 1. Gå til Overvågning
 2. Find den relevante overvågning i listen
 3. Fra knappen 'Handlinger' vælger du 'Vis historik'
 4. Du ser nu en liste af hændelser, der er sket for firmaer i den valgte overvågning. For hver hændelse ser du:
  • Tidspunkt
  • Navn på hændelsen
  • Den eller de handlinger, der blev udløst ved hændelsen – f.eks. afsendelsen af en e-mail
  • Status på handlingen – f.eks. om e-mailen blev leveret korrekt

Vær opmærksom på, at du kun kan se historik for de hændelser, som du rent faktisk overvåger. Hvis du vil ændre de hændelser, der overvåges, skal du tilpasse din overvågning.

 

 

Se hændelser for et specifikt firma på tværs af overvågninger

Hvis du har brug for at se, hvad der er sket af hændelser for et givent firma, som du overvåger, kan du finde det via Overvågning i Lasso.

 1. Gå til Overvågning.
 2. Søg et firma frem for at se, hvilke af dine overvågninger det overvåges af
 3. Find den relevante overvågning i den nu filtrerede liste af overvågninger
 4. Fra knappen 'Handlinger' vælger du 'Vis historik'.
 5. Du ser nu en liste af hændelser for den fremsøgte virksomhed i den valgte overvågning. For hver hændelse ser du:
  • Tidspunkt
  • Navn på hændelsen
  • Den eller de handlinger, der blev udløst ved hændelsen – f.eks. afsendelsen af en e-mail
  • Status på handlingen – f.eks. om e-mailen blev leveret korrekt.

Vær opmærksom på, at du kun kan se historik for de hændelser, som du rent faktisk overvåger. Hvis du vil ændre de hændelser der overvåges, skal du tilpasse din overvågning.