Det meste information, du ser i Lasso, kan du gemme som PDF. Det kan være behjælpeligt til rapportering i forbindelse med dokumentationsprocesser, men kan være tidskrævende. I stedet for at skulle gøre dette manuelt for en lang række firmaer, kan du automatisere dine dokumentationsprocesser og på den måde frigøre værdifuld tid i dit arbejde.

Modulet 'Rapportering' er værktøjet, der hjælper dig med netop det. Med rapporteringsmodulet har du mulighed for at trække rapporter ud for flere firmaer på en gang.

Du sætter en rapportkørsel i gang ved at gå til Rapportering og udfylde felterne som beskrevet nedenfor:

 1. Under 'Jobnavn' skal du skrive det ønskede navn på kørslen
 2. Under 'Type' vælger du 'Firma'.
 3. Afhængig af din løsning kan du herefter vælge mellem følgende 'Rapporttyper':
  • Revision: Revisionsbeviset som alle revisorer er pålagt at lave for deres klienter, hvilket svarer til modulet "Revision".
  • Revision inkl. servitutter: Som ovenstående, men inklusiv servitutter på ejendomme.
  • Reelle ejere: Dokumentationen du skal bruge for at finde de reelle ejere af en virksomhed, hvilket svarer til modulet "Reelt ejerskab".
 4. Under 'Kørselstype' kan du vælge mellem 'Med det samme' og 'Planlagt' for at få rapporterne kørt nu eller på et senere tidspunkt (ved 'Planlagt' vælges herefter tidspunktet – eksempelvis dagen efter balancedagen)
 5. Derefter skal du uploade en fil med CVR-numre for de virksomheder, du gerne vil have kørt rapporter på. Det gør du under 'Vælg fil'. I arket, du uploader, skal der være en kolonne med titlen 'cvr' eller 'CVR', som indeholder CVR-numrene. CVR-numrene skal skrives som otte sammenhængende cifre. Husk at tjekke, at der ikke er dubletter i kolonnen
 6. Du har nu mulighed for automatisk at navngive de enkelte PDF-rapporter med relevant information såsom CVR-nummer, balance- og kørselsdato. Du kan endda inkludere data fra dit eget Excel-ark – f.eks. et kundenummer. Derved får du f.eks. en PDF med navnet "1532_34580820_31-12-2021.pdf", hvis rapporten køres den 31-12-2021 for kunden med kundenummeret 1532 og CVR nummeret 34580820
 7. Sætter du et flueben ved 'Send rapporterne på e-mail', modtager du en e-mail pr. rapport, så det anbefales generelt at undlade dette, hvis kørslen indeholder mange firmaer
 8. Til slut trykker du på 'Start'

Rapporterne bliver trukket på det ønskede tidspunkt, og du kan følge med i processen i højre side. Herfra kan de downloades enkeltvis eller samlet.